Risker för dig som jobbar med halkan

Publicerad: 2020-02-12 17.43 | Senast ändrad: 2020-02-12 17.43

Risker för dig som jobbar med halkan

Vinterväghållningen är arbetsam och ställer stora krav på medarbetarna i både maskiner och manuellt arbete. Beredskapstjänst, svår väderlek, långa arbetspass, trafikproblem och oförutsedda händelser är alla medvetna om som arbetar i snösvängen men vad är det mer precis för arbetsmiljörisker den enskilde maskinföraren eller handskottaren riskerar att råka ut för?

Om man ska sätta upp en liten checklista för riskbedömningen av snöröjning och halkbekämpning kommer här de viktigaste punkterna att ha koll på. Och som illustration har vi infogat några bilder från kursen praktiska utförare med verkligt inträffade vinterolyckor.


1. Använd säkerhetsbälte vid arbete i traktor eller lastmaskin. Bäst är trepunktsbälte och minimikrav är midjebälte. Dörrarna till maskinen ska alltid hållas stängda. Tänk på att hytten är en viktig säkerhetsdel.


2. Risker i vägområde. Iaktta försiktighet, använd alltid roterande varningsljus när maskinen är i vinterarbete. Montera skyddsskärmar på maskinerna. Varselkläder klass 3 ska alltid användas samt föreskriven personlig skyddsutrustning för aktuellt arbete. Kommer person i närheten av maskin ska maskinen stannas och stå still tills person passerat.

Slide5 Slide15
3. Halkrisk vid i eller urstigning av maskinen: Iaktta försiktighet. Se till att instegen är hela och att insteget håller avsedd friktion.

4. Risk att köra i brunnar, kantjärn etc: Inventera farorna innan vintern. Sänk brunnar. Sänk hastigheten.


Slide14 Slide17

5. Risk: Trötthet. Vila mellan arbetspassen, undvik för långa arbetspass. Följ viloreglerna.

6. Ergonomiska risker: Försök att rotera mellan olika maskiner och olika arbetsuppgifter för att kunna undvika ensidiga kroppsställningar och arbetsrörelser. Se över ergonomin inne i förarhytten. Tag med iakttagelser i bedömningen vid nyinköp.

7. Risk att fastna i roterande delar på maskiner och utrustning: Bär alltid åtsittande kläder. Håll händer och fötter borta från roterande delar. Stäng alltid av kraftöverföringen innan någon kommer nära utrustningens roterande delar.

 8. Särskilda risker vid användning av påmonterad snöslunga och frontmonterad sandspridare: Siktsvårigheter.  För snöslunga finns risk att främmande föremål kommer in i slungan och träffar personer i närheten. Tänk på att isklumpar eller stenar kan flyga ur slungan och förorsaka skador på människa eller egendom.


Slide13

Bildtext: Från verklig olycka.
 

9. Byte av plogstål: Använd alltid skyddsglasögon vid montering/ demontering för att undvika t ex stålflisor.

10. Säkra alltid kommunikationen vid ensamarbete, t.ex. att mobiltelefonen är fullt laddad vid arbetspassets början och kortnummer programmerade för viktigaste kontakterna. Se även till att alltid medföra första förbandsutrustning i maskinen.

Tänk på att göra risker och åtgärder kända för alla som deltar i arbetet och inte ta för givet att risker som dessa är kända. Och att det ofta går 20 tillbud på en olycka, d v s när det varit nära att det skett en olycka men ingen blev skadad.  Ta vara på dig själv och dina arbetskamrater. Se upp med riskerna!

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Kurs: Spara pengar med rätt prioriterat underhåll

https://www.gronatrender.se/article.php?id=207

Datum och plats
13-14 maj 2020 på Folkes (folkets hus) i Huddinge.

Första dagen börjar kl 09.00 och slutar kl 16.30.
Andra dagen börjar kl 09.00 och slutar kl 15.30.

OBS! Sista anmälningsdag är 6 januari 2020!

Kostnad

Fortbildningsdagarna kostar 6495 kr exklusive moms, vilket inkluderar kaffen, luncher samt dokumentation. 

Missa inte vårt specialerbjudande: Gå 4 och betala för 3. Gäller till 30 dagar före kursstart.

Anmälan

Anmäl dig på https://www.gronatrender.se/kursanmalan.php
eller till vår kurs-och konferensansvarige, Maria Malmberg,
via e-postmaria@acama.se

Senaste artiklar

13 februari 2020

Viktig information från ACAMA AB

Angående GDPR och Acama ABs kommunikation med läsare och kunder.

Läs mer »

12 februari 2020

Risker för dig som jobbar med halkan

Enkel checklista över risker för dig som arbetar med snö och halka, och hur man kan förebygga dessa.

Läs mer »

12 februari 2020

När vinterkostnaderna drabbar underhållet

Stoppa inte i huvudet i sanden genom att underbudgetera vintern. 
Ta istället fram en tydlig regleringsmodell och visa hur verkligheten ser ut. 

Läs mer »

12 februari 2020

Nya miljökrav utvecklar halkbekämpningen

Framtidens halkbekämpning med töande medel innehåller så mycket mer än bara vanligt vägsalt. Specialsalter och formiater är skonsamma mot miljön och samtidigt effektiva.

Läs mer »

Aktuella kurser

Mest lästa i år

Gilla oss på Facebook!

Nyhetsarkiv

VVH-dagarna

Övriga kurser

Vinterfakta