Risker för dig som jobbar med halkan

Publicerad: 2020-02-12 17.43 | Senast ändrad: 2020-02-12 17.43

Risker för dig som jobbar med halkan

Vinterväghållningen är arbetsam och ställer stora krav på medarbetarna i både maskiner och manuellt arbete. Beredskapstjänst, svår väderlek, långa arbetspass, trafikproblem och oförutsedda händelser är alla medvetna om som arbetar i snösvängen men vad är det mer precis för arbetsmiljörisker den enskilde maskinföraren eller handskottaren riskerar att råka ut för?

Om man ska sätta upp en liten checklista för riskbedömningen av snöröjning och halkbekämpning kommer här de viktigaste punkterna att ha koll på. Och som illustration har vi infogat några bilder från kursen praktiska utförare med verkligt inträffade vinterolyckor.


1. Använd säkerhetsbälte vid arbete i traktor eller lastmaskin. Bäst är trepunktsbälte och minimikrav är midjebälte. Dörrarna till maskinen ska alltid hållas stängda. Tänk på att hytten är en viktig säkerhetsdel.


2. Risker i vägområde. Iaktta försiktighet, använd alltid roterande varningsljus när maskinen är i vinterarbete. Montera skyddsskärmar på maskinerna. Varselkläder klass 3 ska alltid användas samt föreskriven personlig skyddsutrustning för aktuellt arbete. Kommer person i närheten av maskin ska maskinen stannas och stå still tills person passerat.

Slide5 Slide15
3. Halkrisk vid i eller urstigning av maskinen: Iaktta försiktighet. Se till att instegen är hela och att insteget håller avsedd friktion.

4. Risk att köra i brunnar, kantjärn etc: Inventera farorna innan vintern. Sänk brunnar. Sänk hastigheten.


Slide14 Slide17

5. Risk: Trötthet. Vila mellan arbetspassen, undvik för långa arbetspass. Följ viloreglerna.

6. Ergonomiska risker: Försök att rotera mellan olika maskiner och olika arbetsuppgifter för att kunna undvika ensidiga kroppsställningar och arbetsrörelser. Se över ergonomin inne i förarhytten. Tag med iakttagelser i bedömningen vid nyinköp.

7. Risk att fastna i roterande delar på maskiner och utrustning: Bär alltid åtsittande kläder. Håll händer och fötter borta från roterande delar. Stäng alltid av kraftöverföringen innan någon kommer nära utrustningens roterande delar.

 8. Särskilda risker vid användning av påmonterad snöslunga och frontmonterad sandspridare: Siktsvårigheter.  För snöslunga finns risk att främmande föremål kommer in i slungan och träffar personer i närheten. Tänk på att isklumpar eller stenar kan flyga ur slungan och förorsaka skador på människa eller egendom.


Slide13

Bildtext: Från verklig olycka.
 

9. Byte av plogstål: Använd alltid skyddsglasögon vid montering/ demontering för att undvika t ex stålflisor.

10. Säkra alltid kommunikationen vid ensamarbete, t.ex. att mobiltelefonen är fullt laddad vid arbetspassets början och kortnummer programmerade för viktigaste kontakterna. Se även till att alltid medföra första förbandsutrustning i maskinen.

Tänk på att göra risker och åtgärder kända för alla som deltar i arbetet och inte ta för givet att risker som dessa är kända. Och att det ofta går 20 tillbud på en olycka, d v s när det varit nära att det skett en olycka men ingen blev skadad.  Ta vara på dig själv och dina arbetskamrater. Se upp med riskerna!

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Missa inte Vinterväghållningsdagarna ONLINE
21 och 22 oktober 2020 via ZOOM.

Se program samt mer info här: https://vintervaghallning.se/article.php?id=446

Senaste artiklar

10 maj 2021

Livesänd webbkurs i kommunal vinterväghållning

Livesänd halvdagskurs för arbetsledare och maskinförare kring ansvar, planering och utförande av kommunal vinterväghållning. 

Läs mer »

11 januari 2021

Väderextremer komplicerar utkallningen

När ska man trycka på knappen och kalla ut snösvängen? Och ska alla ut på en gång? Frågorna är många och svaren inte givna. Särskilt svårt att hantera är väderextremerna.

Läs mer »

2 november 2020

Vinterväghållningsdagarna 2019

ACAMA inbjuder för fjärde året i rad till två innehållsrika fortbildningsdagar kring vinterväghållning, den 23-24 oktober 2019.   Som deltagare får du: 

Kunskap och inspiration från välkända föreläsare i branschen

Nätverkande med kollegor från hela landet på konferensmiddagen den 23/10

Fördjupande dialog med våra utställare under fortbildningsdagarna

Läs mer »

2 november 2020

Vinterväghållningsdagarna 2018

Acama inbjöd för tredje året i rad till fortbildningsdagar för vinterväghållare och andra intressenter i vinterväghållningsbranschen. I år på Wärdshuset Lasse Maja i Järfälla 24-25/10-18. Ledteman för dagarna var: ”Praktiskt utförande i vardagen" och "Framtidens vinterväghållning”

Läs mer »

Aktuella kurser

Mest lästa i år

Gilla oss på Facebook!

Nyhetsarkiv

VVH-dagarna

Övriga kurser

Vinterfakta