Vinterväghållning på Norrlandskusten

Publicerad: 2018-02-28 16.39 | Senast ändrad: 2018-02-28 16.39

Vinterväghållning på Norrlandskusten

Vinterväghållningen – ett enkelt ord men med mycket innehåll. Snö är guld för snösvängen och en stor kostnad för kommunerna. Vintrarnas ombytlighet och de trafiktekniska lösningarna för säkrare trafikmiljö ställer stora krav såväl på den maskinella utrustningen som även på maskinförare. Vintrarnas ombytlighet innebär också kraftigt ökad halkbekämpning och massor av grus som ska sopas upp och tas hand om under våren. Antalet cirkulationsplatser har ökat avsevärt. Umeå kommun var tidigt ute med att göra om vanliga korsningar till rondeller. Detta vill jag minnas var i slutet av 1980-talet och sedan har dessa runda trafiklösningar blivit allt vanligare även i andra städer.

Nollvisionen som nu har gällt i ca. 20 år var en startpunkt till att öka säkerheten på vägarna. Vill minnas att E4 i Gävle var den första vägsträckan i Sverige som försågs med mittvajerlösningen för att skilja motsatta körriktningar från varandra. Första gången jag själv körde den sträckan var år 2001. Det var en ny upplevelse att köra på den nya typen av väg. Man var inte van att ha vajrarna så nära in på, inte bara mellan körbanorna, utan även mot slänter och djupare diken. Men man vänjer sig och sedan dess har det byggts om milvis av vägar till de nya s.k. 2+1-vägar.

Man kan säga att vajerlösningen och körningen fungerar utmärkt under barmarkstiden, men när man kommer till vintern är det inte längre lika oproblematiskt. Här spelar landets geografi en stor roll.

Norrland har en betydligt längre vinterperiod vilket gör att vägbanan mellan vajrarna blir minst en halvmeter smalare. Snöröjningen kan inte ske alldeles intill stolparna för risken på att köra in i räcket blir för stor. Ju längre in i vintern man kommer och med mer snö, växer plogvallarna i höjd och på grund av räcken och vajrar kan inte plogvallen bara tryckas ut i diken.

Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Den 2-filiga delen har en tendens att bli enfilig under perioden med mer snöfall. Körningen blir allmänt mer eller mindre i mitten av filerna. De otåliga och stressade bilisterna riskerar sina egna och medtrafikanternas liv genom mycket chansartade omkörningar i snörök endast med några centimeters marginaler till vajern på vänster och till långtradaren på höger.

Det första vårtecknet på vägarna brukar vara – och det är det fortfarande på de räckeslösa vägavsnitten -  att snövallarna plogas ned och ut i diken. I samband med detta tar man bort isen och snön på de lägsta punkterna i vägrenen för att leda bort smältvattnet från vägbanan.

Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Utrustningen och tekniken har utvecklats för att kunna utföra de mest varierande arbetsuppgifter. Förr några decennier sedan var det mindre salt och mer sand, fler väghyvlar och hjullastare. Nu är det istället mer salt, mindre sand/krossmaterial, färre väghyvlar men mer hjullastare med stor variation av diverse redskap som kan kopplas på.

Med de nya plogar som sitter på lastbilarna, frontvinge och sidovinge, plogas båda filerna effektivt på en körning. På det sättet får man även bort de vansinniga slalomomkörningarna mellan plogbilarna. Det har man sett otaliga gånger under åren och det kan säkert åkarna intyga.

Vägarna försedda med vajrar och balkar kräver mer arbetstimmar vid plogning av siktlinjer i korsningar från mindre vägar till huvudleder? Förut gick det smidigt, bara trycka ned snön i diken och öppna upp i korsningarna. För trafiksäkerhetens skull bör de höga snövallar som skymmer sikten i korsningarna tas ned fortast möjligast. Det sker dock inte alltid i samband med snösvängen. Nu röjs vägrenen utanför vajer-/balkräcken med hydrauliskt manöverbart blad/vinge kopplad på en hjullastare. Detta är kostsamt, tidskrävande och kräver en maskinförare med fingertoppkänsla. Där det behövs kommer även snöslungan till användning.

Visuell effekt. När man färdas på de norrländska vintervägarna, ofta under sena kvällar, är det med glädje man hur vissa maskinförare röjer mer innovativt och gör det lilla extra. Jag har sett mycket fina exempel på detta på E4 mellan Umeå och Luleå. Den visuella hjälp, speciellt viktigt under kvälls- och nattmörkret, som trafikanterna fått uppleva var de upplogade luckorna i plogvallen, med varannan skopbredd hade snön tryckts längre ut över dikesslänten, vid de små vägbreddningarna avsedda för korta stopp under körningen. Luckorna såg ut som kanten på en schackbräda och de hjälpte till att upptäcka de små ytorna i skenet av belysningen.

Det är just på denna sträckan jag hittills sett att det finns möjlighet för ett kort och säkert stopp under resan vintertid. Enligt informationen om underhållet på Trafikverkets hemsida finns skötsel av rastplatser med, men det framgår inte om det gäller året om. Man kan verkligen undra varför hålls inte rastplatserna öppna under vintern. Behöver inte bilisterna stanna för en kortare paus för att ex. rensa torkarbladen från snön eller för en bensträckning?

Erfarenheterna från min egen vinterkörning i Norrland. Dröj inte för länge med att skifta däck. De ska helst köras in varje höst för att mjukas upp för bättre grepp. Jag kör aldrig längre än tre vintrar med vinterdäck även om det skulle var 5 mm kvar. De har tappat skärpan och är avsevärt sämre än nya däck. Det är också så att däcken håller längre när man kör på isiga och snöiga vägar, de åldras ju och däcken är ju färskvara. Bra däck är en billig livförsäkring och man vet aldrig när man behöver det bästa greppet.

Och till sist, jag gillar att köra bil och kopplar ibland bort antispinn och kör i sportläge, inte för att köra aggressivt utan att köra bestämt. Det inträffar då när jag vet att vägbanan är moddig av saltblandad sörja eller blötsnö. Att köra med antispinn på sådant väglag tappar man driveffekten i vissa lägen och det kan medföra trafikfara och försämra säkerheten. Använd bilens extra utrustning där det behövs och lär dig hantera din bil – även i halka. Några varv på halkbanan ska inte tas som en rolig grej, utan det ska tas på fullaste allvar.

Reino Raitala, landskapsingenjör och ägare till RR-landskap

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Reino Raitala är landskapsingenjör och teknisk projektledare, samt ägare till företaget RR-landskap i Boden.

Reino medverkar som kursledare och föreläsare på Acama konsult AB kurser och utbildningar.

Verksamheten är inriktad på planering, projektledning och rådgivning. Upprättning av underhålls- och trädvårdsplaner för kyrkogårdar, konsultation om nya arbetsmetoder för grönyteskötseln, skötselplaner för statsnära skogar och rådgivning i begravningstekniska frågor.

https://www.linkedin.com/in/reino-raitala-9b02ab91/en

 

Senaste artiklar

10 maj 2021

Livesänd webbkurs i kommunal vinterväghållning

Livesänd halvdagskurs för arbetsledare och maskinförare kring ansvar, planering och utförande av kommunal vinterväghållning. 

Läs mer »

11 januari 2021

Väderextremer komplicerar utkallningen

När ska man trycka på knappen och kalla ut snösvängen? Och ska alla ut på en gång? Frågorna är många och svaren inte givna. Särskilt svårt att hantera är väderextremerna.

Läs mer »

2 november 2020

Vinterväghållningsdagarna 2019

ACAMA inbjuder för fjärde året i rad till två innehållsrika fortbildningsdagar kring vinterväghållning, den 23-24 oktober 2019.   Som deltagare får du: 

Kunskap och inspiration från välkända föreläsare i branschen

Nätverkande med kollegor från hela landet på konferensmiddagen den 23/10

Fördjupande dialog med våra utställare under fortbildningsdagarna

Läs mer »

2 november 2020

Vinterväghållningsdagarna 2018

Acama inbjöd för tredje året i rad till fortbildningsdagar för vinterväghållare och andra intressenter i vinterväghållningsbranschen. I år på Wärdshuset Lasse Maja i Järfälla 24-25/10-18. Ledteman för dagarna var: ”Praktiskt utförande i vardagen" och "Framtidens vinterväghållning”

Läs mer »

Aktuella kurser

Mest lästa i år

Gilla oss på Facebook!

Nyhetsarkiv

VVH-dagarna

Övriga kurser

Vinterfakta