Sopsaltare i Stockholm

Publicerad: 2017-06-27 20.08 | Senast ändrad: 2017-06-27 20.08

Sopsaltare i Stockholm

Sopsaltning är ett projekt som började vintersäsongen 2013/2014 i Stockholm. Uppdraget var att vinterväghålla cykelbanor så att vintercykling skulle vara möjlig.

Den stora utmaningen var att få med alla på tåget. Motståndet inför uppgiften fanns både internt och externt inom kontoret, men också hos entreprenörerna. Det interna motståndet kunde låta: ”Så har vi aldrig gjort förr”, ”Det går aldrig” eller ”vilket dåligt beslut, var ska vi då lägga snön nu när cykelbanan ska hållas rent under vintern?” Externt var motståndet från främst bilister: ”Va´ de (cyklisterna) betalar ju inte vägskatt ” och ”ingen normal människa cyklar på vintern”. Viktigt i uppdraget var att få folk att diskutera, samtala, tänka om och tänka nytt!

Stödet för uppdraget fick vi från politiker och självklart från cyklister. En avgörande faktor var inställningen hos maskinföraren som skulle utföra uppdraget.

Redan från start i projektet deltog forskare från Vti (Statens väg- och transportforskningsinstitut). Deras uppgift är att säkerställa resultat i projektet, mesta möjliga effekt till minsta möjliga miljöpåverkan. Viktigt är att våga prova och utvärdera resultat. Metodvalet fungerar till ungefär -8 grader, därefter är risken för återfrysning stor och saltlösningen späds ut vid nederbörd. Då övergår sopsaltning till traditionell vinterväghållning med plogning och sandning.
 

Image and video hosting by TinyPic


Skarpt läge!
Första vinterssäsongen kördes en sträcka på 60 km, därefter har kontoret utökat de sopsaltade stråken till varje ny vintersäsong. Denna vinter körs 184 km. Samarbete med två entreprenörer, Trafikverket och andra kommuner som t.ex. Nacka och Huddinge. Målet är att knyta ihop missade länkar, så att det blir många sammanhängande stråk som vinterväghålls samtidigt och att vi når viktiga målpunkter exempelvis Djurgårdsstaden och Stockholms Universitet. Vi knyter även ihop Stockholm med Lidingö Stad, Solna och Sundbyberg.

Arbetssätt i projektet!
Inför varje vinter utökas de sopsaltade stråken och vi cyklar tillsammans med entreprenören för att inventera eventuella kommande driftproblem. Det kan vara t.ex. bredder och/eller höjder som sätter begränsningar. Illa placerade skyltar, stolpar och staket ställer också till det för driftfordonen.

Framgångsfaktorer i projektet!
Startmöte inför vintersäsongen sker alltid med båda entreprenörerna. De får samma information vid samma tillfälle och den vinterkartan som gäller för säsongen visas och eventuella oklarheter kan redas ut direkt. Där ansvarsgränser korsas kan förarna på plats kring bordet bestämma hur de ska komma överens. Vintersäsongen avslutas också med gemensamt möte då också Vti redovisar sina mätresultat och förslag till nya stråk läggs upp på bordet. Uppdraget är tydligt till båda entreprenörerna, de ska köra med sopsaltning 2 ggr/dygn på vardagar och 1 ggr/dygn på helgen och mer om så behövs. Det uppstår ingen tvist om ”kriterier har uppfyllts eller inte” – för maskinparken ska vara ute varje dag under vintersäsongen.

En mycket uppskattad återkommande aktivitet är maskinparksvisning med tillhörande provkörning. Entreprenören bygger upp en bana, så får maskinerna provköras. Till detta bjuds även bland annat trafikplanerare in för att skapa förståelse inför varandras arbete.

Olycksfaktorer
Det finns två stora olycksrisker för cyklister; den ena är att köra omkull i höstlöven och den andra är att köra omkull på våren i rullgruset. Med metodvalet sopsaltning, kan dessa två poster minskas. Under tidig höst och vinter sopas löven undan och olyckorna kan minskas. När våren kommer, finns inget rullgrus på de utvalda stråken, eftersom inget har lagts ut under vintersäsongen.

Rätt metod – på rätt sätt!
Statistiken som tas fram visar att vintercyklingen har ökat sedan projektet startade med 30 % och olycksstatistiken har minskat på de stråk som sopsaltaren kör – det är ett bra kvitto på att kontoret valt rätt metod!

 

Image and video hosting by TinyPic

Pye Seaton, projektledare Stockholms trafikkontor

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Pye Seaton, projektledare, Stockholms trafikkontor. Pye har arbetat med projektet sedan start 2013

Första vintersäsongen kördes 60 km cykelstråk. Inför varje ny vintersäsong har stråken utökats – vintersäsongen 2016/2017 körs 184 km, med hjälp av två entreprenörer och maskinparken består av 10 st maskiner. Kontoret har också sedan start samarbetat med forskare från VTI för att säkerställa resultatet. I kontorets uppdrag ingår också att informera och sprida kunskap om projektet till kranskommuner och andra städer i landet.

Länkar:
http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Cykla/Underhall/

Senaste artiklar

10 maj 2021

Livesänd webbkurs i kommunal vinterväghållning

Livesänd halvdagskurs för arbetsledare och maskinförare kring ansvar, planering och utförande av kommunal vinterväghållning. 

Läs mer »

11 januari 2021

Väderextremer komplicerar utkallningen

När ska man trycka på knappen och kalla ut snösvängen? Och ska alla ut på en gång? Frågorna är många och svaren inte givna. Särskilt svårt att hantera är väderextremerna.

Läs mer »

2 november 2020

Vinterväghållningsdagarna 2019

ACAMA inbjuder för fjärde året i rad till två innehållsrika fortbildningsdagar kring vinterväghållning, den 23-24 oktober 2019.   Som deltagare får du: 

Kunskap och inspiration från välkända föreläsare i branschen

Nätverkande med kollegor från hela landet på konferensmiddagen den 23/10

Fördjupande dialog med våra utställare under fortbildningsdagarna

Läs mer »

2 november 2020

Vinterväghållningsdagarna 2018

Acama inbjöd för tredje året i rad till fortbildningsdagar för vinterväghållare och andra intressenter i vinterväghållningsbranschen. I år på Wärdshuset Lasse Maja i Järfälla 24-25/10-18. Ledteman för dagarna var: ”Praktiskt utförande i vardagen" och "Framtidens vinterväghållning”

Läs mer »

Aktuella kurser

Mest lästa i år

Gilla oss på Facebook!

Nyhetsarkiv

VVH-dagarna

Övriga kurser

Vinterfakta