Vinterväghållning i fokus

Publicerad: 2016-02-06 12.28 | Senast ändrad: 2016-02-06 12.28

Vinterväghållning i fokus

Nu är det mitt i vintern igen. Precis som förra året och alla åren innan. Vintern är en naturlig del av livet. Och vinterväghållning är en viktig samhällsangelägenhet för att få livet för trafikanter och fotgängare att fungera under vinterperioden. Men vinterfrågorna är mer komplexa än man tror.

Vilket ansvar för vinterväghållningen har kommunen? Och alla fastighetsägare? Vad är det för skillnad mellan snöhalka, frosthalka och ishalka? Vad innebär en klass 1 vädervarning? Varför ska man halkbekämpa samtidigt som man plogar? Hur organiserar man arbetet?  Vilka arbets- och maskintekniker används och vilka för- och nackdelar har olika halkbekämpningsmaterial? Hur gör man en korrekt riskbedömning för både vinterväghållning och sandupptagning? Vad kostar allt detta?

Och typ, många andra frågor som är viktiga att finna svar på. Under 2013-14 skrev kollegan Peter Sandberg och jag en handbok i vinterväghållning på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Det är inte bara vi som skrivit, för väderartikeln har författats av meteorologen Leon Lee, artikeln om svensk forskning av Fil. Lic Ann-Britt Sörensen, artikeln om vinterväghållning i Danmark av Fil Dr Thomas.B.Randrup, artikeln om vinterkommunikation av Fil Dr Helene Båtshake och artikeln om vinterväghållning i Tyskland har skrivits av Professor Wolfgang Prollius. Så Peter och jag som sammanhållande krafter är i gott sällskap.

Vi hade också mycket hjälp av den duktiga styrgruppen med Erik Magnusson som då var hos Lidingö stad och nu Fortum, Lars Pettersson från Skellefteå kommun och Dan Eriksson från Trafikverket. Och förstås från SKLs inspirerande och kunnige projektledare Ulrika Appelberg som både lett projektet och redigerat och fått texter och bilder att växa samman till en helhet. Resultatet är en användbar handbok som täcker in  viktiga områden inom vinterväghållningens olika delar..

 

Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Själva handboken kan köpas via SKL och på deras hemsida kan man också gratis ladda ned handboken i pdf-format.

Och nu på tisdag 9 februari  ordnar vi en egen-arrangerad temadag i Västerås kring ansvar, upphandling och operativ styrning av vinterväghållningen i kommunerna.

http://www.gronatrender.se/article.php?id=108

Vi blir runt 20 personer så uppslutningen är god. Och det är helt rätt att diskutera vinterväghållning i februari.

Senaste artiklar

10 maj 2021

Livesänd webbkurs i kommunal vinterväghållning

Livesänd halvdagskurs för arbetsledare och maskinförare kring ansvar, planering och utförande av kommunal vinterväghållning. 

Läs mer »

11 januari 2021

Väderextremer komplicerar utkallningen

När ska man trycka på knappen och kalla ut snösvängen? Och ska alla ut på en gång? Frågorna är många och svaren inte givna. Särskilt svårt att hantera är väderextremerna.

Läs mer »

2 november 2020

Vinterväghållningsdagarna 2019

ACAMA inbjuder för fjärde året i rad till två innehållsrika fortbildningsdagar kring vinterväghållning, den 23-24 oktober 2019.   Som deltagare får du: 

Kunskap och inspiration från välkända föreläsare i branschen

Nätverkande med kollegor från hela landet på konferensmiddagen den 23/10

Fördjupande dialog med våra utställare under fortbildningsdagarna

Läs mer »

2 november 2020

Vinterväghållningsdagarna 2018

Acama inbjöd för tredje året i rad till fortbildningsdagar för vinterväghållare och andra intressenter i vinterväghållningsbranschen. I år på Wärdshuset Lasse Maja i Järfälla 24-25/10-18. Ledteman för dagarna var: ”Praktiskt utförande i vardagen" och "Framtidens vinterväghållning”

Läs mer »

Aktuella kurser

Mest lästa i år

Gilla oss på Facebook!

Nyhetsarkiv

VVH-dagarna

Övriga kurser

Vinterfakta