Snöröjningsutbildning i Uppsala

Publicerad: 2017-06-27 20.13 | Senast ändrad: 2017-06-27 20.13

Snöröjningsutbildning i Uppsala

En septembervecka 2015 utbildade Acama Uppsala kommuns entreprenörer i snöröjning och halkbekämpning. Det var ingen tillfällighet att kursdagarna genomfördes i lokaler som tillhör Grämby ishall. Här fanns det tillgång till snö och utanför ishallen hade man byggt upp stationer med olika snöhinder.

Övningarna leddes av Handikappföreningens SamarbetsOrganisation (HSO) och kursdeltagarna utbildades i hur det kan vara att ta sig fram under vintern när man är funktionshindrad och särskilt hur vallar och snömodd begränsar tillgängligheten, till exempel när man är rullstolsburen eller synskadad. 

Inomhusövningarna och de teoretiska avsnitten tog upp många viktiga aspekter av den kommunala vinterväghållningen, bland annat snöröjningstekniker och olika avtalsfrågor mellan entreprenörer och beställare. Men även hur man handhar och använder GPS-verktyget i snöröjningen samt frågor om halkbekämpningens metoder och verkan.

Merparten av kursmaterialet var framtaget av Uppsala kommun och ca 70 entreprenörer utbildades under tre dagar. Kursdagarna avslutades med ett kunskapstest i form av en gruppövning.

Efter genomförd kursdag hade varje entreprenör de kunskaper som efterfrågades för att få ut kommunens eget kompetensbevis för vinterväghållning inom ramen för stadsbyggnadsförvaltningen.

Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Acama genomför årligen flera kurser i vinterväghållning runtom i landet. Med många kurser i bagaget  är kursledaren/arna väl insatta i hur olika förutsättningarna kan vara både vad gäller klimat och väder, men även i frågor som handlar om teknikval, upphandling, resursförsörjning, kostnader och driftsformer.

 

 

Senaste artiklar

10 maj 2021

Livesänd webbkurs i kommunal vinterväghållning

Livesänd halvdagskurs för arbetsledare och maskinförare kring ansvar, planering och utförande av kommunal vinterväghållning. 

Läs mer »

11 januari 2021

Väderextremer komplicerar utkallningen

När ska man trycka på knappen och kalla ut snösvängen? Och ska alla ut på en gång? Frågorna är många och svaren inte givna. Särskilt svårt att hantera är väderextremerna.

Läs mer »

2 november 2020

Vinterväghållningsdagarna 2019

ACAMA inbjuder för fjärde året i rad till två innehållsrika fortbildningsdagar kring vinterväghållning, den 23-24 oktober 2019.   Som deltagare får du: 

Kunskap och inspiration från välkända föreläsare i branschen

Nätverkande med kollegor från hela landet på konferensmiddagen den 23/10

Fördjupande dialog med våra utställare under fortbildningsdagarna

Läs mer »

2 november 2020

Vinterväghållningsdagarna 2018

Acama inbjöd för tredje året i rad till fortbildningsdagar för vinterväghållare och andra intressenter i vinterväghållningsbranschen. I år på Wärdshuset Lasse Maja i Järfälla 24-25/10-18. Ledteman för dagarna var: ”Praktiskt utförande i vardagen" och "Framtidens vinterväghållning”

Läs mer »

Aktuella kurser

Mest lästa i år

Gilla oss på Facebook!

Nyhetsarkiv

VVH-dagarna

Övriga kurser

Vinterfakta