Vinterväghållningsdagarna 2019

ACAMA inbjuder för fjärde året i rad till två innehållsrika fortbildningsdagar kring vinterväghållning, den 23-24 oktober 2019. Dagarnas ledteman är: ”Egen-regi utförande" och "Teknisk utveckling”.Som deltagare får du:          -   Kunskap och inspiration från välkända föreläsare i branschen         -     Nätverkande med kollegor från hela landet på konferensmiddagen den 23/10        -     Fördjupande dialog med våra utställare under fortbildningsdagarna

Vinterväghållningsdagarna arrangeras nu för fjärde gången, premiären för detta årliga evenemang var oktober 2016. Såväl deltagare som utställare har varit mycket nöjda och positivt överraskade av vinterdagarna de tidigare tre åren, som med intressanta och växlande föreläsningar, möjlighet till mingel och erfarenhetsutbyte samt en trevlig konferensmiddag blivit en succé. Förra året (2018) slog vi deltagarrekord med mer än 110 deltagare.
Branschföretag hälsas som alltid hjärtligt välkomna att medverka som utställare.Några citat från tidigare deltagare:
”Trevligt, viktigt och rätt i tiden”
”Väldigt kunniga, bra att alla föreläser om olika områden fast med gemensamt tema”
”Engagerade medverkande!”

Läs mer om tidigare års Vinterväghållningsdagar, och se videoklipp från de olika föreläsningarna se länkar nedan:

2016 Klicka Här  2017 Klicka Här   2018  Klicka här
Preliminärt program för 2019 års vinterväghållningsdagar:DAG 1

09.00 - Registrering och kaffe i Lasse Maja Wärdshus. Namnbrickor och program delas ut till samtliga deltagare.

09.45 - 10.00 - Öppning och inledning. Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB, hälsar välkommen till fortbildningsdagarna.

10.00 - 10.45 - ”Hur är snön sammansatt och vad händer med den när vi kör med däck på snön?". Forskaren Johan Casselgren, biträdande professor i experimentell mekanik på Luleå Tekniska Universitet, berättar om snöns hemligheter och det instrument man tagit fram för att mäta fuktigheten och kornstorleken i snön. Han hjälper oss att förstå hur temperatur och fuktighet påverkar snöns mekaniska egenskaper.

10.45 – 11.00 – Bensträckare

11.00 - 11.40 – ”Vintercykelvägarna uppvisar stora variationer i friktionsnivå på en och samma sträcka, vad beror det på och vad kan vi göra för att minska olycksrisken?” Anna Niska, forskningsledare drift och underhåll vid Statens Väg och Trafikforskningsinstitut, VTI, föreläser om cykelvägarnas friktion och hur vi i vinterväghållningen bäst ska halkbekämpa våra GC-vägar.

11.45 - 12.30 –  Egen drift och underentreprenörer - att leda o samordna vinterväghållningens olika aktörer " Lars Pettersson, tidigare mångårig verksamhetschef Gata&Väg i Skellefteå kommun föreläser om verksamhetsstyrning av egen drift och underentreprenörer i vinterväghållningen. Ett föredrag om, ansvar, beredskapsorganisation, utkallning och kvalitetssäkring av vinterväghållarnas arbete.

12.30 - 13.20 - Lunch i Lasse Maja Wärdshus

13.30 - 14.00 – "Hur kan Trafikverket och kommunerna samverka i gränssnittet mellan statlig och kommunal vinterväghållning?", Dan Eriksson, utredare/analytiker och nationell samordnare vinterunderhåll, vägsystem på Trafikverket föreläser om hur vi gemensamt kan förbättra både kommunikation och utförande i vinterväghållningens gränsland.
14.00 - 14.30 – ”Intervju med en kunnig kommunrepresentant kring en kommuns kundtjänstfrågor i vinterväghållningen.” Med frågeställningar som ”Hur gör kommunen vinterväghållningsarbetet känt? Vad kan invånarna förvänta sig? Vilka problem och möjligheter ser kommunen i den framtida kundtjänsten?” Sami Mattias Malmberg, IT och kommunikationsansvarig, Acama konsult AB.

14.30 - 15.00 - Information om kvällens middag samt mingel med utställarna i deras montrar.

15.00-15.30 – ”Vilka driftformer har kommunerna för utförande 2019 och vilka förändringar är på gång?” Selda Taner, infrastrukturexpert på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting samt konsult från WSP, berättar om SKLs arbete med en ny skrift om driftformer för utförande av DoU och den nya enkätundersökning man genomfört om aktuella driftformer för bl.a. vinterväghållning i de svenska kommunerna.

15.30 – 16.00 - Eftermiddagskaffe i Lasse Maja Wärdshus.

16.00 – 17.00 - "Praktiska demonstrationer utomhus av maskiner för vinterväghållning (mer info kommer)

17.00 - 18.00 – Egen tid för ex. incheckning på hotell m.m.

18.00 – 18.45 - Vi inleder kvällens middag med ett engagemangsskapande pubquiz för de som är intresserade.  

19.00 – 22.00 - Tre-rätters middag med kaffe i Lasse Maja Wärdshus.

DAG 2

09.00 – 09.30 – Förmiddagskaffe i Lasse Maja Wärdshus

09.30 – 09.40 – Inledning med Claes-Anders Malmberg, Acama Konsult AB

09.40 – 10.25 - ”Friktionshöjande medel – hur undviker vi det dammhaltiga materialet och vilka alternativ finns till sand och bergkross som friktionshöjande medel för halkbekämpning”. Föreläsare är agronomen Anders Larsson, Glivarp Garden AB. Möjlighet att känna på de olika materialen finns under mingelstunden.

10.25 - 10.50 – ”Saltlösning, vägsalt och andra töande medel för halkbekämpning”. Föreläsare ännu ej klar. Möjlighet att känna på de olika materialen finns under mingelstunden.

10.50 – 11.20 – Mingelstund samt bensträckare

11.20 – 12.00 – ”Min första vinter som beredskapsledare i vinterväghållningen, erfarenheter och reflexioner” Ett föredrag om utmaningen av att axla ansvaret som arbetsledare i beredskap för kommunens vintervägar. Föreläsare är Tanja Forsström, arbetsledare Gata/Park Drift, Tekniska förvaltningen i Botkyrka kommun, som gjorde sin första beredskapsledarvinter 2018-19.

12.00 - 13.00 – Lunch med efterföljande kaffe i Lasse Maja Wärdshus

13.00 – 13.45 -  ”Hur förebygger vi bäst de särskilda arbetsmiljörisker som finns i vinterväghållningen? Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB lyfter fram ensamarbetet, långa arbetspass, utsatthet i trafiken och gentemot kommuninvånarna, och andra vanligen förekommande olycksrisker och arbetssjukdomar.

13.45 - 14.00 Bensträckare

14.00 – 14.45 - "Vilka problem orsakar förtätningarna i stadsbebyggelsen för vinterväghållarna och vilka lösningar jobbar vi med i vår kommun?”, ett praktiskt föredrag i ord och bild av Staffan Dahlström, vägmästare i Järfälla kommun.

14.45 - 15.00 – Sammanfattning av vinterväghållningsdagarna, Claes-Anders Malmberg, VD, Acama konsult AB.

15.00 – Kursdagarna avslutas