Vinterväghållningsdagarna 2017


ACAMA inbjöd för andra året i rad, i samband med flera ledande aktörer på vinterområdet, till två innehållsrika fortbildningsdagar kring vinterväghållning, den 20-21 september 2017.

Årets ledtema för dagarna var: ”Hur kan beställare och utförare arbeta annorlunda för bättre resultat i säkerhet, ekonomi och miljö?”.

Som deltagare fick du:

Kunskap och inspiration från välkända föreläsare i branschen
Nätverkande med kollegor från hela landet på konferensmiddagen
Fördjupande dialog med våra utställare under fortbildningsdagarna

Vinterväghållningsdagarna körde vi för andra gången, premiären för detta evenemang var oktober 2016. Såväl deltagare som utställare var mycket nöjda och positivt överraskade av dagarna, som med intressanta föreläsningar, möjlighet till mingel och erfarenhetsutbyte samt en utsökt konferensmiddag blev en stor succé. 2017 års utställare var Salinity AB, Friggeråkers verkstäder AB, VTI, Aebi-Schmidt Sweden AB, Broddson AB, SMHI, Foreca, Svensk cykling, Ströman Maskin AB, Mowic, B&M systemutveckling AB samt Söderberg&Haak TC AB.

Några citat från förra årets deltagare:”Trevligt, viktigt och rätt i tiden”
”Väldigt kunniga, bra att alla föreläser om olika områden fast med ett gemensamt ämne”
”Engagerade medverkande!”

Läs mer om 2016 års vinterväghållnngsdagar, och se videoklipp från de olika föreläsningarna, klicka här!

http://www.gronatrender.se/article.php?id=288

Föreläsningar som genomfördes:

DAG 1

09.00 - Registrering och kaffe.

09.30 - 10.00 - Öppning och inledning.
Claes-Anders Malmberg, VD Acama konsult AB, hälsar välkommen till fortbildningsdagarna.

10.00 - 10.35 -  ”Erfarenheter av vinterväghållning, nationellt och internationellt”. Jan Ölander, SWRS Consulting ger med sin långa bakgrund tankar och erfarenheter från ett vidare perspektiv. Jan Ölander är välkänd inom och utom Sveriges gränser som expert på vinterväghållning, bl a från Trafiksverkets vinterväghållning på motorvägar och övriga statliga vägnätet.

10.45 - 11.20 - ” Aktuellt från forskningen om vinterväghållning på VTI”
Fil Dr Anna Arvidsson, forskare vid VTI och bl a projektledare för Vintermodellen föreläser om aktuella frågor i forskning och utveckling inom svensk vinterväghållning


11.45 - 12.20 - Hur effektiviserar vi utkallning och vinterpådrag med hjälp av väderprognoser och ny teknik? Meteorolog Ingrid Eronn från Foreca föreläser om möjligheterna som tekniken och väderförutsägelserna ger oss.

12.30 - 13.30  Lunch

13.30 - 14.15 - Kommunernas och fastighetsägarnas ansvar för vinterväghållningen, var går gränsen och vad ska man praktiskt tänka på när det gäller vanliga gränsdragningsproblem?, Claes-Anders Malmberg, VD ACama konsult AB.

iFrame

14.15 – 15.00 - "Komplex kravspecifikation och verklighet vid upphandling av gatusalt". Siktkurvor, salthalt, tillgänglighet och olösligheter. Hur tar man som kommun och entreprenör ställning till dessa kvalitetsparametrar? Vad är över huvud taget relevant? Och vad händer om behov uppstår den 24/12, är leveransen tryggad? Ta del av relevant kravsättning med exempel hämtade från, samt utgångspunkt i, den svenska gatusaltsmarknaden. Föreläsare är Fredrik Eide från AB Hansson&Möhring.

15.00 - 15.30 - Eftermiddagskaffe

15.30 - 16.15 - ”Kontrollerad och temperaturstyrd spridning av halkbekämpande material” Christopher Sundell, VD / Managing Director, Aebi Schmidt Sweden AB föreläser om program och maskinteknik för halkbekämpning.'

16.15 Information om kvällens konferensmiddag

16.30 - Mingel och minipresentationer i montrar vid sidorna i stora salen, där skärmar finns kring aktuella metoder, tekniker och material.

17.30 - 18.30. Tid för incheckning på hotell och tid inför middagen.

19.30 - 22.00 - Tre-rätters middag med kaffe och underhållning (stand-up)

DAG 2

09.00 – 09.20 - Innovationstävlingen Cykel Plus Minus - Cykel Plus Minus är världens första innovationstävling för vintercykling. Kommunerna som själva, eller tillsammans med näringslivet, tar fram de bästa innovationerna vinner upp till en miljon kronor. Tävlingen arrangeras av Svensk Cykling med finansiering av innovationsmyndigheten Vinnova. Emil Törnsten, Svensk Cykling.

iFrame

09.20-09..35 Multifordon och deras möjligheter i vinterväghållningen. Acamas VD Claes-Anders Malmberg ger exempel från handboken Vitt på svart och Ludwig Hedlund från Söderberg&Haak visar en illustrerande video kring Multihog.

iFrame

09.35 - 10.00 - Att upphandla vinterväghållning i kommuner och fastighetsbolag. Acamas VD Claes-Anders Malmberg föreläser och ger exempel på vanliga problem och frågeställningar.

10.00-10.30 - Förmiddagskaffe

10.30-11.10 - Hur kan man styra och utveckla vinterväghållningsarbetet i en mindre kommun med hjälp av både egna och inhyrda resurser?, Kristofer Johansson, enhetschef gata-park i Örkelljunga kommun.

iFrame

11.20 - 12.00 Beställarstyrning av entreprenadupphandlad vinterväghållning, vilka problem och förbättringsmöjligheter kan vi identifiera för att optimera styrningen? Tove Nilsson, enhetschef Stadsmiljö Ytterstaden, Stockholms stad.

iFrame

12.00-13.00 – Lunch

13.00 - "Vinterväghållning av gång- och cykelvägar – en utmaning för beställare, utförare och forskare". Fil Dr Göran Blomqvist, forskare vid VTI föreläser om utmaningarna och möjligheterna att få halksäkra GC-vägar på vintern.

13.50 - Nedslag från verkligheten, kommunens driftsenhet i samarbete med saltleverantör. Från hamn till kommun och vidare ut på vägen. Följ flödet och låt oss berätta om bra samt mindre bra exempel hämtade från det viktiga samarbetet mellan drift och leverantör. Mathias Gustafson från AB Hansson & Möhring och representant från kommun föreläser.

iFrame

14.30. – Eftermiddagskaffe

15.00 - Sammanfattning av konferensdagarna, Claes-Anders Malmberg, VD, Acama konsult AB.

15.30 - Kursdagarna avslutades.