Vinter på statliga vägnätet


Ansvaret för vinterväghållning på det statliga vägnätet ligger hos 
Trafikverket och själva utförandet görs genom upphandlade entreprenörer.
Vinterväghållningen svarar för ungefär en fjärdedel av alla 
driftkostnader på det statliga vägnätet och sysselsätter runt 10000 
personer en vanlig vinter.


Mer om vinterväghållning på det statliga vägnätet kan du läsa här:

http://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/underhall-av-vag-och-jarnvag/Sa-skoter-vi-vagar/Vintervaghallning/


Videon nedan kommer från trafikverket.