Riskbedömning i vinterväghållning

Här följer ett exempel på hur man kan riskbedöma vinterväghållning: