Om vinterväghållning.se

Vinterväghållning.se är en hemsida ägd och driven av ACAMA Konsult AB. 

Vi ville skapa en hub för information om vinterväghållningens betydelse i Sverige, med länkar och matnyttig information för vinterväghållningens olika aktörer, som kommuner, fastighetsbolag, entreprenörer och leverantörer.

Vinterväghållning.se kommer att utvecklas löpande över tiden och vi tar gärna emot tips och synpunkter på innehåll och utformning.