Nyhetsarkiv

Senaste artiklar

27 november 2019

Operativ styrning i vinterväghållningen

Det är bäst att vara rustad för vad som komma kan. Kommer vintern att bli lång och dyr eller kort och billig, det är inte lätt att veta. 

Läs mer »

20 augusti 2019

Fem sätt att spara pengar på snöröjningen

Vinterväghållning är svår att förutse och budgetera.
Acamas egen vinterväghållningsexpert Claes-Anders Malmberg skriver i denna artikel om hur du kan spara pengar på snöröjningen i vinter.

Läs mer »

18 juli 2019

Vad ska man använda som halkbekämpningsmedel?

Halkbekämpningsmedel brukar indelas i två olika grupper, töande och friktionshöjande medel. Vilka egenskaper efterfrågas egentligen? Och vilka för- och nackdelar finns det med de vanligaste medlen? 

Läs mer »

18 juli 2019

Utkallning på vintern är inte helt lätt

När ska man trycka på knappen och kalla ut snösvängen? Och ska alla ut på en gång? Frågorna är många och svaren inte helt enkla. Och man behöver planera för vintern redan under våren och sommaren.

Läs mer »

18 juli 2019

Endagskurs för praktiska utförare av kommunal vinterväghållning

Endagskurs för arbetsledare och maskinförare kring ansvar, planering och utförande av kommunal vinterväghållning. 

Läs mer »

18 juli 2019

Våga tänka nytt i kommande vinterväghållning

Vad ska man tänka på när man budgeterar och organiserar den kommande vinterväghållningen? Den gångna vintern blev mer omfattande än många hade trott och pengarna i budgeten är på sina håll redan slut. Det gäller att dra lärdomar av det som varit inför det som kommer. Ta del av nya rön och råd på årets vinterväghållningsdagar i Järfälla den 23-24 oktober.

Läs mer »

21 maj 2019

Fasta eller rörliga kostnader?

I all kalkylering är det viktigt att veta vad just detta projektet kostar. Hur mycket mer kostar det nytillkommande och hur mycket uppgår de fasta kostnaderna i verksamheten till. En avgörande fråga för att få lönsamhet

Ny kalkylkurs går i Huddinge den 25-26 mars 2020.

Läs mer »

9 maj 2019

Vinterväghållningsdagarna 2018

Acama inbjöd för tredje året i rad till fortbildningsdagar för vinterväghållare och andra intressenter i vinterväghållningsbranschen. I år på Wärdshuset Lasse Maja i Järfälla 24-25/10-18. Ledteman för dagarna var: ”Praktiskt utförande i vardagen" och "Framtidens vinterväghållning”

Läs mer »

14 april 2019

Forum Vinterväghållning - Leon Lee - Klimatförändringar

Leon Lee, meteorolog och vindkonsult, bl. a känd som meteorolog i TV4-nyheterna, föreläste på 2018 års Vinterväghållningsdagar om utmaningarna vi står inför med de kommande klimatförändringarna.

Läs mer »

14 april 2019

Forum Vinterväghållning - Anna Niska - Risker för cyklister

Del 2 i vår artikelserie - Forum Vinterväghållning, denna gång lysnar vi på forskaren Anna Niska från VTI.i hennes videoinspelade föredrag från 2018 års vinterväghållningsdagar. Även  i år kommer Anna Niska och pratar då om ny, aktuell forskning kring friktionskrav för vintercykling.

Läs mer »

12 mars 2019

Varför är vintergruset farligt och dyrt?

Mitt i ett stort moln av damm går en gatuarbetare och blåser samman vintergruset. Det sticker i näsan. Ändå är det inte många som använder andningsskyddet. Varför är det så?

Läs mer »

11 december 2018

Det mörka väglandskapet före snön

Vi befinner oss just nu i den absolut tristaste och mörkaste årstiden men det är bara hålla ut för snart vänder det..

Läs mer »

21 augusti 2018

Kyrkogårdsförvaltningens vinterväghållning

Vilket vinterväghållningsansvar har kyrkogårdsförvaltningen? Nytt utbildningstillfälle ordnas av SKKF i Värnamo 27/9..

Läs mer »

28 februari 2018

Vinterväghållning på Norrlandskusten

Norrland har en betydligt längre vinterperiod vilket gör att vägbanan mellan vajrarna blir minst en halvmeter smalare. Snöröjningen kan inte ske alldeles intill stolparna för risken på att köra in i räcket blir för stor. 

Läs mer »

17 februari 2018

Vinterväghållningsdagarna 2017

Scandic Södertälje 20-21/9. Årets ledtema för dagarna var: ”Hur kan beställare och utförare arbeta annorlunda för bättre resultat i säkerhet, ekonomi och miljö?”. 

Läs mer »

27 juni 2017

Saltskola del 1 - Produkter i Vinterväghållningen

"I en artikelserie kommer vi att gå igenom olika produkter som används till vintervägar för att göra våra vägar säkrare. De produkter som vi kommer att belysa är klorider, acetater, formiater samt en kväveprodukt. Vi kommer att diskutera dessa produkters för och nackdelar med avseende på effekt, korrosivitet, miljöegenskaper, praktisk hantering samt kostnad. I denna första artikel koncentrerar vi oss på de vanligaste produkterna, kloriderna."

Läs mer »

27 juni 2017

Snöröjningsutbildning i Uppsala

Starta de nya vinterentreprenörerna med en skräddarsydd beställarstyrd utbildningsdag i tillgänglighet, arbetsteknik och grundläggande förutsättningar.

Läs mer »

27 juni 2017

Saltskola del 2

I den första artikeln framgick det att vanligt vägsalt (Natriumklorid) är det mest effektiva och miljövänliga alternativet av de tre vägsalterna som innehåller klorider. Finns det då några alternativ till vanligt vägsalt? 

Läs mer »

27 juni 2017

Sopsaltare i Stockholm

Sopsaltning är ett projekt som började vintersäsongen 2013/2014 i Stockholm. Uppdraget var att vinterväghålla cykelbanor så att vintercykling skulle vara möjlig.

Läs mer »

25 april 2017

Vinterväghållningsdagarna 2016

”En kostnadseffektiv vinterväghållning som uppfyller högt ställda krav på tillgänglighet och säkerhet med så liten miljöpåverkan som möjligt” var ledtemat för årets fortbildningsdagar.

Läs mer »

14 september 2016

Ökad säkerhet med rätt vinterhållning

Saltexperten Kristofer Bergvall lyfter fram nya aspekter på användningen av vägsalt.

Läs mer »

14 september 2016

Ny saltlake förbättrar vinterväghållningen

Kommunens produktionsavdelning har tagit fram en ny saltlake med förbättrade egenskaper.

Läs mer »

7 mars 2016

Tjältining med kol har stora fördelar

Att tjältina med kol har gamla anor. Och kostnadseffektivt är bara en av flera fördelar.

Läs mer »

6 februari 2016

Vinterväghållning i fokus

Vinterväghållning är en viktig samhällsangelägenhet. Och alla som jobbar med det behövs verkligen för att livet ska fungera under vinterperioden !

Läs mer »

7 juli 2014

SMHI servar även kyrkogårdsförvaltningar

SMHI utvecklar sig för att även serva kyrkogårdsförvaltningarna i deras vinterväghållning.

Läs mer »

Mest lästa

VVH-dagarna

Övriga kurser

Vinterfakta