Branchnyheter

"Saltskola del 1 - Produkter i Vinterväghållningen"

"Det absolut viktigaste med vinterväghållning är att alltid skotta noga. Ju mindre snö som skall ”smältas” bort desto mindre salt behöver man använda. I en artikelserie kommer vi att gå igenom olika produkter som används till vintervägar för att göra våra vägar säkrare. "

Läs artikeln på Gröna Trender!:
http://www.gronatrender.se/article.php?id=275

"Operativ styrning i vinterväghållningen"

En informativ artikel om beredskapsorganisationen;
"Beredskapsorganisationen kräver noggrann planering och inventering av tillgängliga resurser. Arbetstider och viloregler måste respekteras, den egna organisationens resurser är heller inte oändliga och därför krävs ofta ett större eller mindre komplement i form av inhyrda maskinförare eller att vissa uppgifter eller områden läggs på entreprenad."

Läs artikeln på Gröna Trender!:
http://www.gronatrender.se/article.php?id=250

"SMHI servar även kyrkogårdsförvaltningar"

"Hur många ansvariga för vinterberedskapen har inte funderat på om och när de ska ”slå på trumman” och kalla ut salt-, sand-, plogbilar och traktorer. Sätter man in resurserna för sent kan det redan hunnit bli halt med olyckor som följd och fastkörd snö eller modd."

Läs artikeln på Gröna Trender!:
http://www.gronatrender.se/article.php?id=144


"Tjältining med kol har stora fördelar"

"Från livsnödvändig värmekälla till helgnöje

Tillverkning av kol är en relativt enkel process. Man hettar upp trä i en syrefri miljö, en process som kallas pyrolys. Därefter ska kolet svalna, fortfarande i en syrefri miljö. När kolet har svalnat packas det i påsar, den minsta fraktionen tillverkar man briketter av."

Läs artikeln på Gröna Trender!:
http://www.gronatrender.se/article.php?id=229

"Kyrkogårdsförvaltningens vinterväghållning"

 "VINTERVÄGHÅLLNING – ANSVAR, PLANERING OCH UTFÖRANDE

Vilket ansvar för vinterväghållningen har kyrkogårdsförvaltningen som fastighetsägare eller väghållare? Vad är det för skillnad mellan snöhalka, frosthalka och ishalka? Vad innebär en klass 1 vädervarning? Varför ska man halkbekämpa samtidigt med snöplogning ? Hur organiserar man arbetet?"

Läs artikeln på Gröna Trender!:
http://www.gronatrender.se/article.php?id=113

"Vinterväghållningens organisation"

"Låt oss först börja med att konstatera ett enkelt faktum. Vinterväghållning är en samhällsviktig angelägenhet och en absolut nödvändighet för ett modernt, välfungerande samhälle. Både när det gäller organisation och ekonomi måste man därför se vinterväghållning som en självständig, prioriterad verksamhet istället för som ett bihang till stadsrenhållningen eller det allmänna gatuunderhållet."

Läs artikeln på Gröna Trender!:
http://www.gronatrender.se/article.php?id=160

"Vinterväghållning i fokus"

"Nu är det mitt i vintern igen. Precis som förra året och alla åren innan. Vintern är en naturlig del av livet. Och vinterväghållning är en viktig samhällsangelägenhet för att få livet för trafikanter och fotgängare att fungera under vinterperioden. Men vinterfrågorna är mer komplexa än man tror.

Vilket ansvar för vinterväghållningen har kommunen? Och alla fastighetsägare?"

Läs artikeln på Gröna Trender!:
http://www.gronatrender.se/article.php?id=222

"Utkallning på vintern är inte helt lätt"

"Väderleken blir aldrig helt och hållet förutsägbar, men med väderinformationssystem och olika mätpunkter som stöd i beslutsprocessen och ett väl fungerande utkallningssystem ökar förutsättningarna markant för en lyckad snöröjning och halkbekämpning. Beslut om utkallning omges ofta av beslutsvånda inte minst när det handlar om att välja pådragets omfattning eftersom det är stora resurser och personalstyrkor som aktiveras."

Läs artikeln på Gröna Trender!:
http://www.gronatrender.se/article.php?id=253

"Ny saltlake förbättrar vinterväghållningen"

"Karlstads kommuns produktionsavdelning har under det senaste året utvecklat en ny blandning av saltlake, med flera nya egenskaper. Den nya saltlaken innebär enligt Karlstads kommun snabbare upptorkning av vägbanan, färre återfrysningar, lägre kostnad för vinterväghållningen pga färre halkbekämpningstillfällen och sannolikt lägre halter av PM10-partiklar i luften."

Läs artikeln på Gröna Trender!:
http://www.gronatrender.se/article.php?id=244


"Ökad säkerhet med rätt vinterhållning"

"I Sverige är vi generellt sett mycket duktiga vad gäller vinterväghållning, där ett av alla verktyg på vinterpalleten är salt – i alla dessa former. Salt är en naturlig mineral som är livsavgörande, inte bara vägmässigt, utan även rent biologiskt för såväl människa som djur."

Läs artikeln på Gröna Trender!:
http://www.gronatrender.se/article.php?id=154