Vinterväghållningsdagarna 2018!

                                                       

OBS! Platserna för i år är fulla och anmälan är stängd!

  Vinterväghållningsdagarna 2018 äger rum 24-25 oktober på Welcome Hotel i Järfälla utanför Stockholm.
Hotellet ligger centralt, bara några hundra meter från pendeltågsstationen.

Årets tema är Kompetenshöjning i teori och praktik, vinterväghållning inför 2020.

Vi kommer att ha både praktiska demonstrationer utomhus med både "plogskola","halkskola" och "riskbedömningsskola samt föredrag inomhus kring teknikutveckling, upphandling och organisation.
Mer information kommer i februari månad men reservera gärna datumen redan nu. 

 


"Vardagsrisker i Vinterväghållningen!" 

En mycket intressant podcast om vanliga vardagsrisker i vinterväghållningen.


"Operativ styrning i vinterväghållningen"

En informativ artikel om beredskapsorganisationen; 
"Beredskapsorganisationen kräver noggrann planering och inventering av tillgängliga resurser. Arbetstider och viloregler måste respekteras, den egna organisationens resurser är heller inte oändliga och därför krävs ofta ett större eller mindre komplement i form av inhyrda maskinförare eller att vissa uppgifter eller områden läggs på entreprenad."

Läs artikeln på Gröna Trender!:
http://www.gronatrender.se/article.php?id=250


Startsida

Vinterväghållning är en väldigt viktig samhällsangelägenhet för att få 
livet för trafikanter och fotgängare att fungera under vinterperioden. 
Och vi som arbetar med vinterfrågorna behöver ständigt hålla oss 
uppdaterade med den senaste utvecklingen inom branschen.

Vinterväghållningens kvalitet beror som mycket annat av verksamheten på en avvägning mellan insatta medel och uppnådda resultat.

ACAMA inbjuder i samarbete med flera ledande aktörer på vinterområdet 
till två innehållsrika fortbildningsdagar kring vinterväghållning.
Läs mer och anmäl dig här:
http://gronatrender.se/article.php?id=108